DSpace
 

Repositório da UTAD >
Depósitos Anteriores a 2015 >
OLD - Teses e Dissertações >
OLD - Dissertações de Mestrado >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/3226

Title: A igualdade de xénero no Concello de Verín (2008-2011): aportacións da animación sociocultural
Authors: Serrano Fernández, María del Carmen
Advisor: Costa, Isabel
Nunes, Américo
Issue Date: 22-Jul-2014
Description: Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, Especialização em Animação Sociocultural
Abstract: Dende a Área de Cultura, Igualdade, Xuventude e Deporte do Concello de Verín impulsouse cun equipo multidisciplinar o III Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes de Verín (2008-2011), con este documento pretendeuse desenvolver a actualización e revitalización dun compromiso dende a experiencia previa da política municipal nesta materia, a través de moitas reflexións. Viuse que a igualdade non se debía abordar soamente dende unha óptica legal e social, xa que as desigualdades existen tamén noutros ámbitos económicos, políticos, culturais, etc. O Concello de Verín a través deste III Plan tratou de levar a cabo unha “política transversal de xénero”. Agora pasado o tempo compre investigar e avaliar o seu cumprimento o longo destes anos, cun reto a maiores, analizando as aportacións da animación sociocultural ao seu desenvolvemento, este é o que se vai a presentar no presente estudo, cunha análise dos resultados e unhas conclusións que servirán de bases para o desenvolvemento do seguinte plan de igualdade municipal.
Keywords: Animação sociocultural
Igualdade
Género
URI: http://hdl.handle.net/10348/3226
Appears in Collections:OLD - Dissertações de Mestrado

Files in This Item:

File Description SizeFormat
msc_mcsf.pdf5.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis 

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Dspace DeGois RCAAP Comodo Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback