DSpace
 

Repositório da UTAD >
ECHS - Escola de Ciências Humanas e Sociais >
DESG - Departamento de Economia, Sociologia e Gestão >
DESG - Relatório (Outros) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5198

Title: “Competitividade e innovación no sector turístico: Unha nova oportunidade de avaliación dos recursos endóxenos”
Authors: Pardellas, Xulio
Padín, Carmen
Pereiro, Xerardo
Sousa e Silva, António
Issue Date: 2005
Publisher: EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR
Abstract: Estudo estratégico do turismo na Galiza e no Norte de Portugal
Keywords: turismo, Norte de Portugal, Galiza, estudo estratégico
URI: http://hdl.handle.net/10348/5198
ISBN: 609-4445-X
Series/Report no.: 1;
Appears in Collections:DESG - Relatório (Outros)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SEGUNDOS ESTUDOS ESTRATÉGICOS DO EIXO ATLÂNTICO (TURISMO).pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis 

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Dspace DeGois RCAAP Comodo Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback