“A lexislación do patrimonio etno-antropolóxico na Galiza: unha vision antropolóxica”

Data
2009
Autores
Pereiro, Xerardo
Título da revista
ISSN da revista
Título do Volume
Editora
Deputación Provincial de Ourense
Projetos de investigação
Unidades organizacionais
Fascículo
Resumo
Critica da legislação do património cultural da Galiza
Descrição
Palavras-chave
património cultural etno-antropológico , legislação do património etnológico
Citação
-Pereiro, X. (2009): “A lexislación do patrimonio etno-antropolóxico na Galiza: unha vision antropolóxica”, em Fidalgo Santamariña, X.A.; Cid, X. M. et al.(coords.): Patrimonio Etnográfico Galego II. Ourense: Deputación Provincial, pp. 9-14. ISBN: 978-84-691-8835-4.