Downloads - Time Series

Number of downloads in the period.

Period:
Total Year

Collection
 

DownloadsExport
Year Downloads
2012 777,0
2013 927,0
2014 1.199,0
2015 1.852,0
2016 2.253,0
2017 1.543,0
2018 454,0
2019 99,0
2020 58,0
2021 29,0
9.191,0
Downloads by year

Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
United States United States 3.971,0 43,21
Portugal Portugal 2.663,0 28,97
Brazil Brazil 823,0 8,95
China China 457,0 4,97
Russian Federation Russian Federation 423,0 4,60
Germany Germany 215,0 2,34
N/A N/A 170,0 1,85
Mozambique Mozambique 69,0 0,75
UTAD UTAD 56,0 0,61
Poland Poland 47,0 0,51
Angola Angola 34,0 0,37
Austria Austria 31,0 0,34
Europe Europe 31,0 0,34
Ukraine Ukraine 28,0 0,30
Norway Norway 28,0 0,30
United Kingdom United Kingdom 22,0 0,24
Spain Spain 18,0 0,20
France France 16,0 0,17
Cape Verde Cape Verde 9,0 0,10
Vietnam Vietnam 8,0 0,09
Ireland Ireland 8,0 0,09
Netherlands Netherlands 8,0 0,09
Turkey Turkey 7,0 0,08
Italy Italy 5,0 0,05
Argentina Argentina 5,0 0,05
Anonymous Proxy Anonymous Proxy 4,0 0,04
Macau Macau 3,0 0,03
Latvia Latvia 3,0 0,03
Switzerland Switzerland 3,0 0,03
Luxembourg Luxembourg 3,0 0,03
Senegal Senegal 2,0 0,02
Algeria Algeria 2,0 0,02
Estonia Estonia 2,0 0,02
Namibia Namibia 2,0 0,02
Denmark Denmark 1,0 0,01
Finland Finland 1,0 0,01
Peru Peru 1,0 0,01
Belgium Belgium 1,0 0,01
Qatar Qatar 1,0 0,01
Benin Benin 1,0 0,01
Iceland Iceland 1,0 0,01
Timor-Leste Timor-Leste 1,0 0,01
Canada Canada 1,0 0,01
Czech Republic Czech Republic 1,0 0,01
Costa Rica Costa Rica 1,0 0,01
Indonesia Indonesia 1,0 0,01
Romania Romania 1,0 0,01
Japan Japan 1,0 0,01
Chile Chile 1,0 0,01
9.191,0 100,00

Downloads by country (top 10)